Đăng ký ngay hôm nay !
Chương trình hội thảo trên Web về Pro Tools


MasterCraft_Icon-78x78.png Ngày 12 tháng 8 năm 2020
2pm

Bạn đang sử dụng Pro Tools, phần mềm sản xuất âm thanh chuyên nghiệp cho các nhạc sỹ, nhạc công, nhà sản xuất âm nhạc và các kỹ sư ? Pro Tools tiếp tục phát triển, thiết lập các tiêu chuẩn mới trong ngành âm thanh.

Tham gia vào chương trình hội thảo Pro Tools cùng với chuyên gia giải pháp đầu ngành của Avid, Soon Kheng Wong và tìm hiểu những tính năng mới nhất của Pro Tools: một tính năng mạnh mẽ mới " Folder tracks" nhằm thực thi với các session lớn bằng cách tổ chức các Tracks vào các thư mục thu gọn giúp bạn làm việc sáng tạo và hiệu quả hơn.
Generously supported by :
Technology and Broadcast Joint Stock Company (TEKCAST)
 

REGISTER HERE
SpreadTheWord.png
 Facebook    Twitter    avid-Instagram_25x25.png